Sinds 06/04/2018 is er een nieuwe huisartsenwachtpost ! 

Indien u een dringend medisch probleem heeft in het weekend tussen vrijdagavond 19uur en maandagochtend 8uur  
kan u de dokter van wacht bereiken op het nummer 052 730 100.
http://www.huisartsenwachtpostvehamed.be